All Together Now
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
8 October 2020 - 5 April 2021

(Scroll down for English version)

Oplev nogle af landets mest toneangivende kunstnere og få nye perspektiver på vores samtid. Du kan glæde dig til en helstøbt oplevelse, en energiudladning, når genkendelige og helt nye samtidskunstværker i Kunstens samling sættes sammen i en ny udstilling.

Udstillingen All Together Now sætter fokus på dansk samtidskunst med udgangspunkt i en stor donation fra Margit og Jens Haven Christiansens samling, der blev skænket til Kunsten i 2019.

Donationen rummer en lang række værker af fremtrædende, danske samtidskunstnere som Peter Bonde, John Kørner, Katrine Ærtebjerg, Peter Linde Busk, Adam Saks og mange flere.

Det er første gang, samlingen vises i sin helhed og sættes i relation til et udvalg af dansk samtidskunst fra Kunstens eksisterende samling. Udstillet side om side bliver værkerne samlet til én samling – og de er All Together Now – som også er titlen på ét af udstillingens værker af den danske kunstner Anders Brinch.

På udstillingen præsenteres du for både tegninger, malerier, skulpturer og installation. Der findes mange forskellige bud på, hvad der er samtidskunst, og hvornår kunst er samtidskunst. Betegnelsen er flydende, fordi vores samtid er flydende.

Du kan blandt andet opleve Michael Kviums rå figurer, der afspejler 1980’ernes og 1990’ernes punk og grunge, Cathrine Raben Davidsens tyste og eftertænksomme silhuetter, Mille Kalsmoses installation, der undersøger alternative familierelationer og Julie Nords mystiske surreelle verdener, samt Allan Ottes æstetiske og realistiske billeder af samtidens industri.

Værkerne er både smukke, grimme, skæve, skræmmende og humoristiske og bidrager på forskellig vis med perspektiver på verden lige nu, og hvad det vil sige at leve i den.

Fokus er en udstillingsserie, der zoomer ind på en enkelt kunstner eller et nedslag i Kunstens samling.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Discover some of the most influential artists in Denmark and see society with fresh eyes. A comprehensive new exhibition of both recognisable and brand new contemporary works from Kunsten’s collection will provide visitors with a refreshing boost of energy.

The exhibition All Together Now spotlights Danish contemporary art, featuring works from a major donation to Kunsten in 2019 from Margit and Jens Haven Christiansen’s collection. The donation includes a huge range of works by such prominent Danish contemporary artists as Peter Bonde, John Kørner, Katrine Ærtebjerg, Peter Linde Busk and Adam Saks, to name but a few.

This is the first time the collection will be shown in its entirety and juxtaposed with a selection of Danish contemporary art from Kunsten’s existing collection. Exhibited side by side, together the works will form one coherent collection. In other words, they will be All Together Now – also the title of one of the works in the exhibition by the Danish artist Anders Brinch.

The exhibition will feature drawings, paintings, sculptures and installations. There are a myriad of opinions when it comes to what contemporary art is, and when art is contemporary. The term constantly shifts, because the age in which we live constantly shifts.

Michael Kvium’s raw characters reflecting the Punk and Grunge of the 1980s and 1990s; Cathrine Raben Davidsen’s silent, contemplative silhouettes; Mille Kalsmose’s installation exploring alternative family relationships; the mysterious, surreal worlds of Julie Nord; and Allan Otte’s beautiful, ultra-realistic images of contemporary industry. These are just some of the delights that lie in store for visitors to the exhibition.

The works are beautiful, ugly, offbeat, scary and humorous, each offering a different view of today’s world and what living in it means.

Focus is an exhibition series that zooms in on a single artist or a theme in Kunsten’s collection.

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg
Denmark

Phone: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk