DARK MATTER
Horsens Art Museum
9 November 2019 - 8 March 2020

 

Horsens Kunstmuseum præsenterer særudstillingen DARK MATTER med Cathrine Raben Davidsen og Nikoline Liv Andersen. De to kunstnere har tilbage i efteråret 2018 arbejdet side om side på Statens Værksteder i København, hvor de påbegyndte et dialogudstillingsprojekt, som tager afsæt i naturen og dennes betydning for vores eksistens. Begge kunstnere er velrepræsenteret i Horsens Kunstmuseums samlinger, og museet har ligeledes løbende præsenteret kunstnerne med soloprojekter, men udstillingen i efteråret 2019 bliver de to kunstneres første fælles projekt.

Med udstillingen præsenteres en række nyproducerede værker, som både vil skabe en materialemæs- sig dialog i form af forskellige materialer såsom tekstilværker, maleri, tegning, grafik og animation. Men fundamentet for udstillingen er den kunstneriske udveksling imellem de to kunstnere. Titlen Dark Matter henviser til alt det, vi ikke kan se. Langt størstedelen af alt stof i universet er såkaldt mørkt stof og der er ingen forklaring på, hvad det er.

Cathrine Raben Davidsen viser på udstillingen en række nye oliemalerier, tegninger og kobberstik samt en animationsfilm. Motivverdenen udgøres af mikro- og makrokosmos, hvor hybrider af figurer, planter og andre uafhængige, levende organismer optræder. I deres ubegribelighed fremstår de som det mørke stof, der peger mod det uvisse. Fælles for motiverne er, at man ikke kan se dem med det menneskelige øje. Cathrine Raben Davidsen tager bl.a. udgangspunkt i stjernekonstella- tionen Hydra Corvus (af gr. havslange og ravn) og i ferskvandsorganismen Hydra Polyp (af gr. mangefodet), som menes at være udødelig. I værkerne kropsliggøres mørket ved at give det form med henvisninger til transformation, evolution og den alkymiske proces.

Nikoline Liv Andersen har til udstillingen skabt en række tekstilværker i både stor og lille skala. Hun maler med vævede, strikkede, syede og broderede elementer, som sammensmeltes i én collagelignende form. Hun ønsker at opløse grænserne mellem det at male og sy og lade disse praksisser glide sammen Med Dark Matter viser Nikoline Liv Andersen en række mørke landskaber: Det mørke hav, den sorte sol og det uendelige rum. Hun arbejder med strålebilleder, strømnings- billeder og hvirvelvinde, hvori naturen beskrives som én sammenhængende organisme, hvor vand, vind, damp, og planter gror sammen. Projektet kredser for Nikoline Liv Andersen om evigheden og hendes vemod over ikke at være en del af den. For når evigheden suser forbi med en voldsom kraft, hiver den kroppen med sig og lader sjælen stå fortabt tilbage. Alt er natur, intet er ånd. Få lysglimt af håb åbner sig men lukker sig hurtigt igen. 

Udstillingen er at opleve i perioden lørdag den 9. november 2019 – søndag den 8. marts 2020. Udstillingen er gavmildt støttet af Statens Kunstfond. For information om de udstillede værker af Cathrine Raben Davidsen samt high res fotos til pressebrug skriv venligst til studio manager Kristine Møller: info@crdstudio.com eller besøg: www.cathrinerabendavidsen.com For yderligere information om udstillingen kontakt museumsinspektør Julie Horne Møller: jhmo@horsens.dk eller 76292372