Fri Kunst – Frie Børn
Den Frie Udstilling
5 May - 10 June 2018

Årets udstilling med kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling er en tobenet størrelse med et helt særligt kuratorisk fokus på barndommen, barnet, det barnlige og børn i kunsten. Som en del af den traditionelle udstilling, hvor medlemmerne af sammenslutningen hvert år viser egne værker, indvæves nøje udvalgte værker af kunstnere som Kai Nielsen, J.F. Willumsen, Sven Dalsgaard, Anne Marie Carl-Nielsen og Wilhelm Freddie. Værkerne på udstillingen vil derfor spænde fra ældre til helt nyproducerede værker, hvor den tematiske del forholder sig til ideen om det frie menneske og barnet, både som motiv og som kunstnerisk udtryk. Som eksempel på spændvidden kan man bl.a. opleve eller genopleve værker som Henrik Plenge Jakobsens Laughing Gas House for Children og Kai Nielsens Træet og børnene. Titlen Fri Kunst, Frie Børn, Den Frie Udstilling 2018 danner således ramme om begge udstillingsdele og peger samtidig på den idehistoriske sammenhæng om det frie menneske som forudsætning for fri kunst.

Bag årets udstillingskoncept er de to billedkunstnere og medlemmer af sammenslutningen Søren Jensen og Lars Bent Petersen. Med udstillingen ønsker de at se på, hvordan børn ideologisk og filosofisk er blevet fremstillet i kunsten, og hvordan uddannelse og opdragelse har forandret sig gennem tiden. Synet på, hvad det vil sige at være barn, har ændret sig i takt med kulturelle omvæltninger, og selve betydningen af begrebet ’barndom’ har forandret sig over tid. Først med filosoffen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) blev barndommen anset som en livsfase med værdi i sig selv. Netop med inspiration hentet fra Rousseaus ideer om barndommen, formuleret i romanen Émile ou de l’éducation fra 1762 (da. Emile eller Om opdragelsen), er det intentionen med udstillingen at undersøge udgangspunktet for det frie og moderne menneske. Med udvælgelsen af værker vil Søren Jensen og Lars Bent Petersen desuden pege på den udvikling, som har fundet sted fra oplysningstidens idealer om frihed og fri leg til den helt aktuelle ”konkurrencestats idealer om produktivitet”, som de formulerer det.

Alle inviterede kunstnere på årets udstilling er derfor valgt på baggrund af helt specifikke værker, som på forskellig vis relaterer sig til tematikken omkring barndommen, barnet og det barnlige: Agnete Bjerre, Albert Mertz, Ana Pavlovic, Anette Abrahamsson, Anne Marie Carl-Nielsen, Cathrine Raben Davidsen, Christian Schmidt Rasmussen, Einar Utzon-Frank, Ejler Bille, Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, J.F. Willumsen, Jesper Carlsen, Johannes Hofmeister, Johannes Sivertsen, Kai Nielsen, Knud Nellemose, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Maiken Bent, Malthe Engelsted, Paul Høm, Randi & Katrine, Storm P., Sven Dalsgaard og Wilhelm Freddie. Tanken bag inddragelsen af værker af de afdøde medlemmer er at aktivere og reaktualisere sammenslutningens historie og markante betydning i dansk kunst.

Deltagende kunstnere på Fri Kunst, Frie Børn, Den Frie Udstilling 2018:
Bjørn Nørgaard, Ebbe Stub Wittrup, Elle Jørgensen, Elsebeth Jørgensen, Finn Reinbothe, Freddie A. Lerche, Hein Heinsen, Henriette Heise og Ferdinand Ahm Krag, Henrik B. Andersen, Henrik Plenge Jakobsen, Jytte Høy, Jørgen Michaelsen, Kristine Kemp, Lars Bent Pedersen, Leif Kath, Lis Nogel, Margrete Sørensen, Maria Finn, Martin Erik Andersen, Mikkel Carl, Mogens Møller, Morten Stræde, Niels Andersen, Pernille With Madsen, Peter Holst Henckel, Poul Pedersen, Signe Guttormsen, Simon Starling, Sophia Kalkau, Søren Elgaard, Søren Jensen, Thorbjørn Lausten, Torben Ebbesen, Ulrik Heltoft og Yvette Brackman.

 

OM DEN FRIE

Den Frie er Kunstnernes Hus og ser det som sin fornemste opgave at vise udstillinger med rod i bygningens kollektive tradition. Her er særligt fokus på samtidskunstneriske fællesskaber, kunstnersammenslutninger samt eksperimenterende grupperinger og netværk.

Den Frie er bygget og ejet af kunstnere med det grundlæggende formål at præsentere publikum for det sidste nye inden for samtidskunsten. Her præsenteres et interessant og varieret udstillingsprogram bestående af ca. 10 udstillinger årligt med både danske 
og udenlandske kunstnere, der
 alle forholder sig til tidens aktuelle emner. Huset er
 en platform for den levende kunst og ny kunstproduktion med deltagelse af mange kunstnere og tæt dialog kunsten, kunstneren og publikum imellem.

Den Frie har til huse i et af Københavns mest bemærkelsesværdige, arkitektoniske bygningsværker tegnet af J. F. Willumsen i 1898. Bygningens frontrelief forestiller Pegasus med en yngling på ryggen – et symbol på at her vises den frie kunst. Mantraet var dengang, som 
i dag, at Den Frie er ”vanvittigt optaget af sin samtid”.

Historie

Den Frie Udstillingsbygning har en betydelig plads i dansk kunsthistorie og på den aktuelle kunstscene. Bygningen blev oprindeligt opført i 1898 ved Vesterport af den banebrydende kunstner, fotograf, keramiker og arkitekt J.F. Willumsen. Willumsen var fader til den danske skønvirketradition, hvilket den fredede udstillingsbygning er et unikt eksempel på.

Bygningen er ejet af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling, der blev stiftet i 1891 af kunstnerne Johan Rohde, J.F. Willumsen, Vilhelm Hammershøi, ægteparret Harald og Agnes Slott-Møller, Christian Mourier-Petersen og Malthe Engelsted. Målet var at skabe et alternativ til den censurerede forårsudstilling på Charlottenborg med forbillede i den franske Salon des Refusés.

I 1893 lejede Den Frie Udstilling en grund ved Rådhuspladsen, og store internationale kunstnere som Paul Gauguin og Vincent van Gogh bidrog med værker til udstillingen. Den Frie Udstilling flyttede til Aborreparken i 1898, og en træpavillon blev bygget med Willumsen som arkitekt. Han hentede blandt andet inspiration fra ægyptisk arkitektur og græske templer. Ligesom i dag var bygningens facade pyntet med et frontrelief, der portrætterer en pegasus, som i græsk mytologi er symbol på den frie kunst og digternes inspiration.

I 1913 blev bygningen skilt ad, hvorefter kunstnerne genrejste bygningen på dens nuværende placering på Oslo Plads. Bygningen er sidenhen blevet udvidet af flere omgange, og i 1986 blev Den Frie fredet som et historisk monument.

I perioden 2012-2014 blev J.F. Willumsens bygningsværk tilbageført til sin originale udformning, hvor tilbygningen fra 1954 blev fjernet. Derudover blev bygningen udvidet med en ny underetage, som huser et udstillingsrum og Café Polykrom. Arkitekten på ombygningen er MAA PhD Bente Lange, som tillige står bag Tolbodbygningen, Marienlyst Slot samt Tuborg Bryghus og modtog i 2015 forskønnelsesprisen for den gennemgående restaurering og fornyelse. Underetagen blev muliggjort af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som med deres betydelig donation fremtidssikrede Den Frie.

I 2016 åbnede Københavns Kommune en have omkring huset, så bygningen ville stå som en skulptur på en grønning – akkurat som J.F. Willumsen ønskede. Haven har åbnet Den Frie op mod sine omgivelser og kan benyttes af husets besøgende, nysgerrige forbipasserende og caféens gæster.

 

Kunstnersammenslutningen – Den Frie Udstilling

Den Frie Udstilling er Danmarks ældste kunstnersammenslutning, og af samme grund har sammenslutningen en betydelig plads i dansk kunsthistorie og kulturliv, hvor summen af de mange årlige udstillinger vidner om udviklingen i dansk kunst over et århundrede. Den Frie Udstilling har i dag 53 medlemmer, og sammenslutningen arrangerer årligt en udstilling i Den Frie, der giver medlemmerne mulighed for at vise deres nyeste værker.

Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse

Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse består af en formand og fire medlemmer, som sidder i en 4-årig periode: Bestyrelsen udpeges af Den Frie (Formanden samt et bestyrelsesmedlem med økonomisk/juridisk kompetence), Akademirådet, AICA samt BKF/UKK på skift. Bestyrelsen har ansvaret for Den Frie, og her findes kunstfaglige, bygningskyndige og økonomiske kompetencer.

Medlemmer
Søren Jensen (Formand)
Poul Flemming Hansen
Katja Bjørn
Peter S. Meyer
Søren Martinsen

 

Åbningstider

Mandag: Lukket
Tirsdag – Fredag: 12 – 18
Torsdag: 12 – 21
Lørdag – Søndag: 12 – 18

Kilde: Den Frie Udstillingsbygning