GRAFIK 1998-2022
Vendsyssel Kunstmuseum
17 June - 18 September 2022

Vendsyssel Kunstmuseum præsenterer udstillingen Cathrine Raben Davidsen: Grafik 1998-2022 fra 17. juni – 18. september 2022. På denne retrospektive udstilling vises for første gang et udvalg af Cathrine Raben Davidsens store grafiske produktion.

Udstillingen er et studie i, hvordan en kunstner bruger forskellige grafiske teknikker – litografi, stregætsning, monotypi m.m. – til at opnå nuancer i skildringen af menneskets forhold til naturen og vores forståelse af den åndelige verden.

Cathrine Raben Davidsens afsæt for alle kunstneriske processer er det grafiske værk. Stregen. Det skrevne ord eller den tegnede streg, men mest det skrevne ord – også selvom det ender med en visuel fortælling udmøntet i billedkunst. For Cathrine Raben Davidsen er ord og billeder indbyrdes forbundne i det grafiske, og allerede fra en ganske tidlig alder har skriften fungeret som et æstetisk værktøj for hende. Dette er konkretiseret i de spektakulære, omfattende og tætskrevne mindmaps, som indgår i udstillingen, og som ligger til grund for hele Cathrine Raben Davidsens kunstneriske praksis. Disse mindmaps bidrager desuden til vores forståelse af kunstnerens proces og ikke mindst hendes inspirationskilder, som er at finde i hele kunstens historie.

Udstillingen ledsages af et velillustreret katalog, hvor et udvalg af Cathrine Raben Davidsens samlede grafiske produktion på mere end 400 værker er registreret. Igennem samtalen mellem kunstner Cathrine Raben Davidsen og kunsthistoriker Marie Laurberg får vi desuden indsigt i og en forståelse for de tanker, der ligger bag kunstnerens arbejdsprocesser og inspirationskilder.

I sine snart 30 år som billedkunstner har Cathrine Raben Davidsen udviklet og raffineret et stærkt og personligt udtryk. Uanset hvilket medie hun arbejder med – om det er maleri, grafik eller keramik – har værkerne den samme kerne af feminin, poetisk og nærmest sfærisk energi. Som billedkunstner bevæger Cathrine Raben Davidsen sig ubesværet i tid og rum, imellem myte og historie, lys og mørke, virkelighed og fantasi, fra oldtiden til samtiden.

Det er ganske enestående, at en markant og alsidig samtidskunstner har udforsket det grafiske område i så udstrakt grad, som det er tilfældet her. Som kunstmuseum med en stor grafisk samling ser vi os derfor selvskrevne til at gå helhjertet ind i formidlingen af dette værk.

Besøg Vendsyssel Kunstmuseum her

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Kastrupgårdsamlingen og Vejle Kunstmuseum.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

Udstillingen vises fra den 17. juni – 18. september 2022.