Kenosis
Horsens Art Museum
17 September 2016 - 15 January 2017

 

 

poster_31a3725

_31a0472

_31a0475

lowres_31a0471

_31a0494

Horsens Art Museum has followed Cathrine Raben Davidsen’s artistic work since 2003, when she was awarded the Artist’s Prize of the Friends of Horsens Art Museum and respon­ded with the exhibition ‘Pen Pencil Poison’ – an acquaintance which over time has given Cath­rine Raben Davidsen a prominent place in the collections of Horsens Art Museum.

With the exhibition Kenosis Cathrine Raben Davidsen presents a number of new paintings and drawings that explore the human figure as a metaphor of transformation. The exhibition title, Kenosis, is the Greek word for renunciation and means emptying or purging oneself as a human being. The classic instance is Christ renouncing his divinity to become human. In the works Cathrine Raben Davidsen fundamentally explores the movement from spirit to matter, and she sees the kenosis concept as an image of the artistic process. The works occupy a landscape midway between figuration and abstraction – between drawing and painting.

In the artistic process Cathrine Raben Davidsen has worked to loosen up the composition of the works by pouring pigments mixed with a binder out on the surface in an uncontrollable chemical process, after which she has intuitively drawn and painted on the basis of the structures that have arisen. In the exhibition we also see a number of works created with a background in contemporary images of war. The works are light and transparent in their colour scheme, but the origins and messages of the images are anything but easy to relate to. She herself explains: “My starting point is in the contemporary, especially in the smaller oil works that are painted on the basis of present-day photographs. I mix this with my own draw­ing style to express the relation between body and spirit.””

Over the years Cathrine Raben Davidsen has worked in a broad artistic practice that encompasses painting, drawing, ceramics, photography and printmaking, often with a recurring, figurative theme. She challenges the possibilities of the media, and has created her own distinctive language. With a repeated focus on historical figures and spiritual issues she has been absorbed throughout her career in questions of identity and how identity is tied to memory and history. Themes from the history of art, and a range of textual references associated with Western and Eastern mytho­logy and literature, are a constant source of inspiration for her choice of both subjects and techniques. But the works draw their underlying material as much from deep-seated memories and dramatic images taken from the contemporary mediascape, where she works with a point of departure in issues of human identity and what is perhaps the very greatest mystery and question in life – death.

The exhibition is made possible by: 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond, Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond, Statens Værksteder for Kunst, Beckett-Fonden and Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond.

For further press information please contact: Horsens Art Museum, Museum Director Julie Horne Møller, jhmo@horsens.dk or +45 76292381 / +45 53382439

Visit the Horsens Art Museum here

 

KENOSIS

Cathrine Raben Davidsen på Horsens Kunstmuseum

Lørdag den 17. September 2016 – Søndag den 15. Januar 2017

Horsens Kunstmuseum har fulgt Cathrine Raben Davidsens kunstneriske arbejde siden 2003, hvor hun modtog Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris og kvitterede med udstillingen ’Pen Pencil Poison’. Et bekendtskab der med tiden har givet Cathrine Raben Davidsen en stor og betydningsfuld plads i Horsens Kunstmuseums samlinger.

Med udstillingen Kenosis præsenterer Cathrine Raben Davidsen en række nye malerier og tegninger, som udforsker den menneskelige figur som en metafor for transformation. Udstillingens titel, Kenosis, er græsk og betyder at tømme sig selv menneskeligt. Begrebet refererer til det stadie, hvor Kristus opgiver sin guddommelighed og bliver menneske. I værkerne undersøger Cathrine Raben Davidsen bevægelsen fra ånd til materie, og hun ser kenosis-begrebet som et billede på den kunstneriske proces. Værkerne befinder sig i et krydsfelt mellem figuration og abstraktion – imellem tegning og maleri. I den kunstneriske proces har Cathrine Raben Davidsen arbejdet på at løsne op for kompositionen i de monumentale malerier og tegninger ved at hælde pigmenter, olie og vand blandet med bindemiddel ud på fladen i en ukontrollérbar kemisk proces, hvorefter hun intuitivt har tegnet og malet med udgangspunkt i de strukturer, der er opstået.

På udstillingen ses desuden en række værker skabt med baggrund i samtidens krigs- og terrorbilleder. Værkerne er lette og transparente i deres farveholdning, men værkernes forlæg og budskaber er alt andet end lette at forholde sig til. Selv forklarer hun: “Jeg tager udgangspunkt i samtiden, særligt i de mindre olieværker, der er malet ud fra nutidige fotografier. Dette blander jeg med min egen, indre streg for at udtrykke forholdet mellem krop og ånd.”

Igennem årene har Cathrine Raben Davidsen arbejdet ud fra en bred kunstnerisk praksis, der omfatter maleri, tegning, keramik, fotografi og grafik ofte med et gennemgående tema i figurationens univers. Med et tilbagevendende fokus på historiske figurer og åndelige spørgsmål har hun igennem hele sit virke været optaget af forhold vedrørende identitet, og af hvordan identitet er knyttet til hukommelse og historie. Kunsthistorien og en lang række tekstuelle referencer forbundet med den vestlige og østlige mytologi og litteratur er en konstant kilde til inspiration for hendes valg af både motiver og teknik. Men værkerne henter ligeledes sit underliggende materiale i egne erindringer og i dramatiske billeder hentet fra samtidens mediebillede, hvor Raben Davidsen arbejder med udgangspunkt i spørgsmål om menneskets identitet og livets måske allerstørste mysterium – nemlig døden.

I forbindelse med udstillingen udgiver Horsens Kunstmuseum et katalog med tekst og billeder omkring udstillingen.

Udstillingen er gavmildt støttet af: Juni Fonden, Statens Kunstfond, Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond, Statens Værksteder, Beckett-Fonden og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond.

For yderligere information kontakt: Museumsinspektør Julie Horne Møller, jhmo@horsens.dk eller 76292381/53382439

lowres_31a0473-copythe-disease-lowres

lowres_31a0477-copy
the-alchemist-lowres

_31a3721_31a3705

_31a3728

kenosis-ii-lowres

dark-night-iii-lowres

dark-night-i-lowres

kenosis-i-lowres

kenosis-iii-lowres

kenosis-vii-lowres-copy

kenosis-viii-lowres

laying-figure-lowres

servant-crd411

_31a3703

servant-lowres

lowres_31a0478-copykenosis-v-lowres

dark-night-ii-lowres

lowres_31a0466-copy

dark-night-iv-lowres