TIDES
Tableau
9 February - 1 March 2021

TIDES
Cathrine Raben Ravidsen & TABLEAU

 

For Art Walk CPH Cathrine Raben Davidsen presents the shadow play installation Tides. Three wire mobiles hang from the ceiling, moving quietly in the illuminated space, casting their shadow on the surfaces and on the veil behind them. The delicate cut-outs are made from Raben Davidsen´s vast historical archive of source material; a snake, a two-headed deer, medieval figures, a hermaphrodite, figures from vintage magazines, mythological plants and various microorganisms. Her ceramic sculptures, with their uncanny faces emerging from the clay, are scattered around the room. They seem devoid of any place or time, almost as if immersed by the tides of the sea, rising and falling in a continuous orbit.

The installation Tides will be on view 24 hours a day from 11 February until 1 March 2021. It will never be the same experience as the wire mobiles and the light of the day is everchanging.

 

Where: Tableau Pop Up at Lille Kongensgade 14, 1074 Copenhagen K
When: 24/7 until 1 March 2021
The exhibition is also part of ArtWalk Copenhagen @artwalkcph

 

______________________________________________________________________________________

TIDES
Cathrine Raben Davidsen & TABELAU

Til Art Walk CPH præsenterer Cathrine Raben Davidsen skyggespils-installationen Tides. Tre tråd mobiler hænger fra loftet og bevæger sig stille i det belyste rum og kaster deres skygge på overfladerne i rummet, og på stoffet bag dem. De delikate papir-udklip er skabt ud fra Raben Davidsens store historiske arkiv af kildemateriale; en slange, et to hovedet hjort, middelalder figurer, en hermafrodit, figurer fra vintagemagasiner, mytologiske planter og forskellige mikroorganismer.

Spredt rundt i rummet er hendes keramiske skulpturer med uhyggelige ansigter, der dukker frem fra leret. De synes blottet for ethvert sted eller tid. Næsten som var de sænket ned i havets tidevand, stigende og faldende i et kontinuerligt kredsløb.

Det vil være muligt at opleve installationen Tides 24 timer i døgnet fra den 11 februar til den 1 marts 2021. Det vil aldrig være den samme oplevelse, da mobilerne og lyset er i konstant forandring.

Hvor: Tableau Pop Up at Lille Kongensgade 14, 1074 København K
Hvornår: 24/7 til 1 marts 2021
Udstillingen er en del af ArtWalk Copenhagen @artwalkcph