Above Below Beyond
By Marie Laurberg
December 2022

En af vores helt store malere – det tøver jeg ikke et sekund med at kalde Cathrine Raben Davidsen som indledning til denne bog. Bogen folder hendes personlige bidrag til maleriets store historie ud gennem mere end 100 værker i perioden 2019-2022.

Udgivelsen af bogen sker i anledning af, at Copenhagen Contemporary i 2022 tildeler Beckett-Prisen til Cathrine Raben Davidsen. Beckett-Prisen er en hæderspris, som hermed uddeles for første gang med Cathrine Raben Davidsen som den første prismodtager nogensinde. Fremover vil én kunstner årligt blive hædret. Beckett- Prisen uddeles til en billedkunstner, som har sit virke i Danmark. Med prisen hædres en kunstner, som har skabt et originalt bidrag til billedkunsten. Ved uddelingen lægges der vægt på, at kunstneren gennem en betragtelig årrække har udviklet et personligt kunstnerisk sprog. Der lægges vægt på kvaliteter som humanisme, idémæssig præcision, distinkt håndværksmæssig udførelse og fordybelse i materialer og virkemidler.

Beckett-Prisen uddeles til minde om maleren Paul Beckett (1922-1994) og er ind- stiftet i 2022 i anledningen af 100-året for hans fødsel. Der er derfor en særlig symmetri og skønhed i at uddele prisen til Cathrine Raben Davidsen netop i det år, hvor hun fylder 50 år. Et halvt århundrede adskiller de to malere, og forskellene i deres visuelle sprog er flere, end hvad kan nævnes her. Men set fra en person, der har fulgt Cathrine Raben Davidsens værk gennem to årtier, og som har fået Paul Becketts livshistorie malende beskrevet af hans hustru, Birte Beckett, så er der alligevel et slægtskab mellem de to. Cathrine er, som Paul var, fanget af maleriets spændende sprog. Og begge er de enere, som med stor personlig styrke følger deres egen vej – i livet og i kunsten. Således forbindes de to med denne pris på tværs af tid og sted. Og netop dette er kunstens væsen, at vi taler med hinanden gennem billeder på tværs af tid og sted. For os, der på den ene eller anden måde har viet vores liv til kunsten, er dette en nøgle til dens store kraft: Kunsten er en samtale, der aldrig slutter.

Vi lever i en tid fuld af hurtige billeder. Billeder, der glimtvist dukker op på skærme, skubbes til side og forsvinder igen. Set i denne kontekst er maleriet langsomt, trægt, befriende analogt. Og Cathrine Raben Davidsen er en kunstner, der dyrker denne langsomhed. Den omstændige proces ved at opbygge et billede gennem stoffet, lag på lag. Hun sammenligner i vores samtale i denne bog maleriet med naturen – fordi begge afkræver vores nærvær. Og der er ingen tvivl om, at det netop er dette nærvær, hun opdyrker i sit maleri. Grynede lag af maling, der løber ned over lærredet ovenpå andre lag – at se på billederne er som at se på bark eller på mudret vand i kanten af en sø. Organiske mønstre uden streng symmetri, formet af noget, der ligner tilfældighedernes spil. Her kan øjet hvile – og gå på opdagelse i det uendelige.

Tid er et flygtigt begreb, og som kunstner er Cathrine Raben Davidsen både langt bagud og forud for sin tid. Hun var allerede tidligt som kunstner optaget af noget helt fortidigt – de store myter, antikke sagnfigurer, esoteriske skrifter. Dette i en tid, hvor mange af hendes generationsfæller dyrkede hverdagen, realismen, nutiden. Var hun bagud, eller var hun forud? Som sagt: Tid er et flygtigt begreb, der undslipper os. Sikkert er det, at de temaer, som har optaget hende siden ungdommen, i dag er centralt placeret i den kunstneriske samtale, også hos malere, der er betragteligt yngre, end hun er nu.

Hvad er det, der drager en ny generation mod de store myter og historier? Måske en længsel efter samlende begreber, en søgen efter dybde, en flugt fra alle de hurtige billeder og et forsøg på at indfange noget grundlæggende menneskeligt, som kunstnere, poeter og tænkere har indkredset over århundreder. Som kunstner har Cathrine Raben Davidsen vedholdende dyrket netop den store tid i sine værker – uhildet skiftende trends. Hun er en stærk stemme for håndværkets og fordybelsens betydning for billedkunsten. For hele den store historie filtreres gennem hendes maleri på en måde, der er distinkt personlig – et stærkt og rørende visuelt sprog, som er helt hendes eget.

Fordybelsen er også det, hun som kunstner tilbyder os, der ser på billederne. I hendes malerier formidles landskaber som en følelse, der omslutter os. Ikke synet af et bestemt sted. Men et kondenseret udtryk for følelsen af at stå et særligt sted, i vandkanten: lydene af vandet, den våde jord om fødderne, duften fra græsset. Og overalt omkring os: sollys. I Cathrine Raben Davidsens værk genfortrylles verden – materialernes liv, farvernes kraft, sansernes susende glæde ved alt omkring os: over, under, hinsides.

Af Marie Laurberg
Direktør Copenhagen Contemporary

Bogen udkommer d. 2 december 2022 og kan købes på vores webshop eller i butikken i København